Du er her: Om LifeBeat

Om oss

Lifebeat Norge er ett senter for forbeyggende avanserte helseundersøkelser

Life Beat Norge AS er lokalisert i Bergen og er det eneste senteret i Norge som tilbyr Electron Beam computed tomografi (EBCT), regnet som gullstandarden for påvisning og kvantifisering av forkalkninger i hjertets blodårer, samt undersøkelser av andre organer som lungene.

Forskning har vist at tidlig diagnose fører til bedre helseutfall, og mer fokus på forebyggende helse er fordelaktig. 

 

 

Life Beat Norge samarbeider med:

 69954-volvat.jpg